Smėlis


Eil

Nr.

kodas

Produkto pavadinimas

panaudojimo sritis
177smėlis fr. 0/4 mm betonuismulkieji mineraliniai užpildai.
2718smėlis sijotas 0/4/8 inžinierinis, smulkusinžinierijai įrengti, gerbūviui, ŠNS;SB, SP, užpildas,
31292smėlis skiediniams, mūrui  fr. 0/1; 0/2 smėlis skiediniams, mūrui
4
karjerinis smėlis, smėlis molingas, smėlingas gruntas, molis, užpylimams
56162smėlis fr. 0/4;0/5 AŠAS, ŠNSkelių pagrindų įrengimui
Ar žinote?

Smėlis - nuosėdinė, iš smulkių nuolaužų susidariusi biri uoliena, susidedanti iš 0,063-4 mm dydžio mineralinių grūdelių. Smėlis yra beveik ar visiškai nesucementuota biri uoliena, dažniausiai nevienalytė. Kad susidarytų žvyro ir smėlio sankaupos, kietųjų uolienų nuolaužos vandens srautų turi būti pernešamos, surūšiuojamos ir suklostomos ramesnėje vietoje. Kaišialakių - Pagirių žvyro ir smėlio telkinį sudaro baltijos horizonto aliuvinės ir grūdos horizonto limnoglacialinės bei fliuvioglacialinės nuogulos.