Sand


Ref. No.Item code

name of production

The most commonly used
177Sand fr. 0/4Concrete production.
2718Sand fr. 0/1Children's play sand boxes.
31292Sand fr. 0/1 (screened)Mortars production, suitable for children's sand boxes.
41177Sand fr. 0/2 (screened)While laying, plastering.
56162Sand fr. 0/4 (screened) Welfare installation (laying blocks), concrete production, sidewalks and streets spreading winter.
Ar žinote?

Smėlis - nuosėdinė, iš smulkių nuolaužų susidariusi biri uoliena, susidedanti iš 0,063-4 mm dydžio mineralinių grūdelių. Smėlis yra beveik ar visiškai nesucementuota biri uoliena, dažniausiai nevienalytė. Kad susidarytų žvyro ir smėlio sankaupos, kietųjų uolienų nuolaužos vandens srautų turi būti pernešamos, surūšiuojamos ir suklostomos ramesnėje vietoje. Kaišialakių - Pagirių žvyro ir smėlio telkinį sudaro baltijos horizonto aliuvinės ir grūdos horizonto limnoglacialinės bei fliuvioglacialinės nuogulos.